FBK Voss

Leiarkurs

Leiarkurs

Godt organiserte klubbar med riktig kompetanse i alle ledd er den viktigaste forutsetninga meir og betre fotballaktivitet. Leiarkursa til NFF er eit viktig verkemiddel til auka kompetanse i klubb. NFF Hordaland arrangerer FLK 1, 2 og 3, medan FLK 4 er eit nasjonalt kurs. NFF Hordaland held leiarkurs 1,2 og 3 lokalt i fylket to gonger i året. I tillegg kan kvar enkelt klubb søke om å få halde leder 1 i eigen klubb. Målet til NFF Hordaland er å utvikle og halde på fleire leiarar, samt styrke klubbmiljøa.

For å lese meir om leiarkursa gå inn her.

31.august arrangerer FBK Voss klubbinternt leiar 1 kurs. Påmelding til sport@fbkvoss.no innan 21.august.
HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift