FBK Voss

Transport til bortekamp

Transport til bortekamp

Barne- og ungdomsfotball til og med 14 år

All transport i denne alderen skjer i hovudsak i privatbilar med foreldre som sjåførar. Laga bestemmer sjølve korleis ein ynskjer å organisere transporten. Det viktige er å syte for at alle spelarar kjem seg til kamp! Transport til bortekamp skal vere eit av punkta som vert tatt opp på foreldremøte i forkant av sesongen. Ynskjer ei å lage køyrelister slik at ein rullerer på køyringa eller skal det vere tilfeldig slik at dei som vil køyrer? Fram til og med 11-års alderen er det sjeldan lange turar det er snakk om. Frå 12 år – 14 år kan det vere lengre turar og det vert fort større utgifter knytt til transporten.

Ungdomsfotball frå og med 15 år og seniorfotball

Når spelarane vert 15 år så dekkjer FBK Voss all transport til bortekampar. Det betyr at ingen spelarar skal ha utgifter knytt til transport til bortekampar! Anbefalinga er at laget bestiller minibuss og sjølve stiller med sjåfør. Har ein ikkje sjåfør som kan køyre minibussen er alternativet og køyre privatbilar og levere reiserekning eller å bestille minibuss med sjåfør.

Bestilling av minibuss hjå VTS:

FBK Voss har ein avtale med VTS som gjer at me oppmodar alle laga om å bestille buss der. Dei har tilgjengleg to minibussar og to store bussar. Dei store bussane kan ikkje bestillast utan sjåfør. For å bestille buss .så tek ein kontakt med Tore Grønsberg på tlf. 91867540. Hugs å bestill i god tid.

  • Oppgje at du bestiller til FBK Voss
  • Skal alltid sei kva lag ein bestiller for (f.eks. Gutar 16) og kven som er kontaktperson
  • Rekninga vert sendt direkte til klubb og rekneskapsført på det aktuelle laget.HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift