FBK Voss

Utviklingstrapp Barnefotball

Utviklingstrapp Barnefotball

Å knyte Sportsplanen til aktiviteten kan vere utfordrande. For å sikre at me når målsettingane som er satt i barnefotballen, både sportsleg og sosialt har me laga ei utviklingstrapp som meir detaljert skildrar korleis ein ynskjer organisering og gjennomføring av treningar og kampar i dei ulike årsklassane. Denne finn du i heilskap som vedlegg her og etter kvart vil den bli knytt opp mot dei ulike alderstrinna i menyen "Barnefotball". 

Utviklingstrappa er eit levande dokument som stadig er i endring. Dette er berre fyrste utkast i det som forhåpentligvis vert eit dokument som alle nyttar og som alle kjem med innspel til. 


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift