FBK Voss

Kampvert

Kampvert

it av dei viktigaste enkelttiltaket for Fair play og oppfølging på fotballbanen

Ein trenar og lagleiar har som regel hendene fulle når det er kamp, og for å sikre ei fin ramme rundt aktiviteten er Kampvert eit tiltak som vist seg å vera vellukka. Det er både viktig og hyggjeleg at heimelaget har ein vert som tek i mot gjester. Ein kampvert har også ei tydeleg og respektert rolle under kampen. Kampverten si oppgåve er å bidra til ei god ramme rundt kampen prega av Fair play og sørgje for at dommaren for støtte både før, under og etter kampen.

Som vedlegg her på sida finn de instruks til kampvert. Me har vald å dele det opp i tre følgjande kategoriar:

  • Kampvert Ungdomsfotball
  • Kampvert Barnefotball - 7ar og 9ar
  • Kampvert Barnefotball - 5ar

Det er laga som er ansvarleg for at dette vert gjennomført kvar heimekamp på ein god og trygg måte. Dei same vedlegga som er her på sida finn ein og laminert i utstyrsbrakkene.

Lukke til !HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift