FBK Voss

Barnefotballkveld

Barnefotballkveld

Barnefotballkvelden vert gjennomført for alle i klubben som har verv i barnefotballen. Trenarar, lagleiarar, foreldre og klubben sitt styre kjem saman for å kurse seg i verdigrunnlag, tilrettelegging og god fotballaktivitet i praksis. 

Sentrale tema

Verdigrunnlag og bodskap

  • Fotball for alle
  • Tryggleik vs. Utfordringar + Mestring = Trivsel og Utvikling
  • Fair play - det handlar om respekt

Korleis skal klubben legge til rette for god barnefotball?

  • Om differensiering og jamnbyrde spesielt
  • Om å vere mestringsorientert vs. resultatorientert
  • Om god kampleiing frå sidelinja

God fotballaktivitet i praksis i forhold til alder og modning

  • 6 - 8 år
  • 9 - 10 år
  • 11 - 12 år

Praktisk informasjon

Varigheit: Ein kveld

Innhald: Verdigrunnlag, tilrettelegging og god fotballaktivitet i praksis

Metode: 1,5 time teori og 2,5 time praksis

 


Kurs 2018: Onsdag 11. april 18:00 - 21:30 - møtelokala til FBK Voss

Påmelding til: sport@fbkvoss.no med følgjande informasjon: 

  • Namn, klubb og lag 

Påmeldingsfrist: Måndag 9.april! 


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift