FBK Voss

12 år - 9ar

12 år - 9ar

INFORMASJON OM SESONGEN 2018

9ar 12 år sesongen 2018 - frå kretsen

Vedlegg på sida. Informasjon som vart gitt i frå kretsen på lagleiarmøte før sesongen.

Terminliste sesongen 2018

Anbefalar alle å laste ned Min fotball appen på mobilen og legge til laget der. Då har ein full oversikt over kampane. 

Terminlister for dei ulike laga kan de og finne ved å gå inn på heimesidene til NFF Hordaland

Jenter 12 Voss Lilla - finn du her

Jenter 12 Voss Rosa - finn du her

Dommaroppsett barnefotballen sesongen 2018

Vedlegg på sida. Her finn de alle heimekampar i barnefotballen vårsesongen 2018 med dommarar. Det kan bli endringar i kven som dømmer, det vert ikkje oppdatert her. Dommarane har sjølve ansvaret for å gjennomføre eventuelle byter innbyrdes, så viss det av ein eller anna grunn ikkje dukkar opp dommar på dykkar kamp te kontakt med dommaren som er satt opp.

Dommaroppsett og banerigg - haust 2018

Vedlegg på sida. Her finn de alle heimekampar i barnefotballen haustsesongen 2018 med dommarar. Det kan bli endringar i kven som dømmer, det vert ikkje oppdatert her. Dommarane har sjølve ansvaret for å gjennomføre eventuelle byter innbyrdes, så viss det av ein eller anna grunn ikkje dukkar opp dommar på dykkar kamp te kontakt med dommaren som er satt opp.

Kampvert

For informasjon om kampvertar så går de inn her

Flytte kamp?

Oppskrift på korleis ein går fram når ein skal flytte kampar finn de her


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift