FBK Voss

Innetrening - Vinter

Innetrening - Vinter

Ungdomsskulen

FBK Voss disponerer gymsalen på Ungdomsskulen frå november til påske følgjande dagar

  • Måndag: 16:00 - 21:00
  • Fredag: 16:00 - 21:00 (ikkje i november og desember)

Frå 1.november til 31.desember opnar me opp for at alle laga som ynskjer det kan bestille treningstid, både i barne-, ungdoms- og seniorfotballen. Senior- og ungdomsfotballen + dei som har siste året i barnefotballen komande sesong vert prioritert. Treningstid i denne perioden vert satt opp fortløpande ettersom ynskje kjem inn, så det er lurt å vera tidleg ute.

Frå 1.januar og fram til vinterferien er desse tidene satt av til laga i senior- og ungdomsfotballen + lillejente/lillegutt. Ynskje om dag og klokkeslett skal sendast til sport- og klubbutviklar seinast 15.desember.

Etter vinterferien er det barnefotballen + lillejente/lillegutt som fordeler treningstidene mellom seg. Ynskje om treningstid skal sendast spot- og klubbutviklar seinast 1.februar.

Kvart lag/gruppe får 1 time til disposisjon.

Ber om forståing for at alle ikkje kan få dei treningstidene dei ynskjer, då det er avgrensa kor mykje tid ein har tilgjengleg. Viktig at ein gjer beskjed om det er ein dag ein ikkje skal nytte treningstida si!

Bestilling av treningstid gjer ein på e-post til: sport@fbkvoss.no
HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift