FBK Voss

Styringsdokument

Styringsdokument
RELATERTE NYHETER
Sportsleg utval FBK Voss

Informasjon og oversikt over styringsdokument som vert nytta i FBK Voss. Dette er levande dokument som stadig vert oppdatert, då FBK Voss heile tida ynskjer å utvikle seg vidare for å betre den sportslege aktiviteten.

Klubbhandbok

Klubbhandboka er eit utfyllande dokument om all aktivitet i regi av FBK Voss

Organisasjonskart og rolleskildringar

Organisasjonskart og rolleskildringar gir utfyllande informasjon om ulike funksjonar i FBK Voss og kva oppgåver som er knytt til desse

Oppstart og rekruttering

Rekrutteringsplanen og rolleskildring for oppstartsansvarleg skildrar prosessen rundt rekruttering, oppstartsmøte og oppfølging av nye lag

Sportsplan

Sportsplanen gir konkrete føringar og retningslinjer for alle trenarar, spelarar og føresette i FBK Voss. Sportsplanen skal vere med på å kvalitetssikra det arbeidet ein gjer i både trening og kamp.

Økonomiplan

Klubben sin økonomiplan skal vere heilskapleg og følgje NFF sine retningslinjer


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift