FBK Voss

Dana Cup

Dana CupFBK Voss har god tradisjon for å kvart år ta turen til Danmark og Dana Cup. Over 200 Vossingar reiser for å få både ei sosial og sportsleg oppleving utanom det vanlege. Det vert sett ned ein komitee beståande av representantar frå dei laga som skal delta.

13 år: Deltek ikkje "offisielt" på Dana Cup i klubbregi, men det er mogleg å stille med søskenlag om det er mange som skal nedover med familien. Ordnar alt sjølv.

14 - 19 år: Deltek på klubben sitt opplegg og følgjer klubben sine retningslinjer.

Vedlagt ligg reglar og retningslinjer for organisering og gjennomføring av Dana Cup.


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift