FBK Voss

Velkomen til fotballen 1.klasse

Velkomen til fotballen 1.klasse
Her vil det bli lagt ut informasjon som er aktuell for dei som startar opp med fotball skuleåret 2018/2019. Kvart innlegg er merka med dato, så sjekk denne for å finne ut kor aktuell informasjonen er. Skulle det vere spørsmål, så tek de kontakt med Sanna Dregelid på tlf. 90051259 eller e-post sport@fbkvoss.no 
 
07.09.2018

VELKOMEN TIL BALLSPEL ALLE 1.KLASSINGAR

For aller fyrste gong går Fotballklubben Voss (FBK Voss) og Voss Handballklubb (Voss HK) saman om å tilby ballspel ei gong i veka for seksåringane. Skuleåret vert delt inn i ein fotballsesong og ein handballsesong. Fram til haustferien spelar borna fotball ute, etter haustferien og fram til april spelar dei handball inne. Treningstidene og den sosiale gruppa er den same, den einaste forskjellen er treningsstad og ballaktivitet. Det betyr kjekk balleik, gode vener og meir meistring heile året.

Uansett om ein veit om ein vil starte med fotball eller handball no i haust eller vente til våren, eller om ein er usikker på om ein i det heile vil delta så hadde me satt stor pris på om føresette har moglegheit til å kome på informasjonsmøte. Då får me moglegheita til å informere dykk om vårt tilbod!

 

FORELDREMØTE VERT TYSDAG

11.SEPTEMBER 18:00   

I KAFEEN I IDRETTSHALLEN

 

Om det er spørsmål så tek de kontakt med Sanna (FBK Voss) eller Hege (Voss HK)

 

Hege Toje                                                                               Sanna S. Dregelid

E-post: hegetoje@gmail.com                                                E-post: sport@fbkvoss.no

Tlf. 41233840                                                                            Tlf. 90051259

 

Link til registrering for spelarar fødd 2012

Gå inn her for påmelding til fotball, handball eller begge deler. 

 

Velkommen til ballspel: 2012-årgangen

Dag                                                    12.september

Tid                                                      17:00 – 18:00

Stad                                                    Olabanen

Foreldremøte                             11.september 18:00 i kafeen i Idrettshallen

 

                                                           Treningstider:          

                                                           Onsdag 12.september 17:00-18:00 - FOTBALL

                                                           Onsdag 19.september 17:00-18:00 - FOTBALL

                                                           Onsdag 26.september 17:00-18:00 - FOTBALL

                                                           Onsdag 3.oktober 17:00-18:00 - FOTBALL

                                                           Onsdag 17.oktober 17:00-18:00 - 19:00 - FYRSTE HANDBALLTRENING

                                                       Torsdag 18.oktober  17:00 - 18:00 - FYRSTE HANDBALLTRENING

                                                           Onsdag 24.oktober 17:00-18:00 

                                                          Håpar at me klarar å trene fram til onsdag 7.november så lenge forholda tillet detsmiley

Eideshagen Cup - søndag 23.september

1.klassingane får moglegheit til å delta på Eideshagen Cup søndag 23.september. Påmelding vert gjort på facebook-gruppa. Påmeldingsfrist onsdag 12.september. 

Avslutningsturnering - laurdag 10.november                  

10. november 2018. Det er tradisjon at dei som startar opp med treningar på hausten vert med på denne. Her spelar ein kampar mot same aldersklasse og dei som er eit år eldre. Ein fin moglegheit til å få prøvd seg litt ! Påmelding vert gjort på facebbok-gruppa. Påmeldingsfrist 1.november.                                                       

Informasjon og kommunikasjon  

Det er vanleg at ein oppretter eigne facebook-grupper. Dette krev at alle involverte er på facebook. Føl også med på heimesida til FBK Voss for informasjon. 

Facebook-gruppa til 2012-årgangen heiter: Ballspel 1.klasse -  2018/2019       

Treningar                                        

Den fyrste treninga vert organisert av trenarar frå klubben, men det er forventa at føresette deltek allereie på fyrste treninga. Ein vil få oppfølgjing gjennom alle treningane i løpet av hausten. 

Treningsgruppe                        

Om hausten trenar jentene og gutane i lag som ei treningsgruppe. Ein differensierer gjerne i treninga slik at ein i nokre øvingar vert delt etter kjønn. 

Utstyr                                                

For hausten 2018 nyttar ein felles utstyr som vert oppbevart i garasjen til FBK Voss.

Oppstartspakker

For å ivareta alle og syte for at flest mogleg kan bli med på fotballen gir FBK Voss alle som startar på fotball ei oppstartspakke. Denne inneheld følgjande:

  • Treningsgensar
  • T-skjorte
  • Shorts
  • Leggskinn
  • Fotballsokkar
  • Drikkeflaske 
  • Fotball

Oppstartspakkene vert utlevert onsdag 19.september i forkant av treninga. Informasjon om dette vert lag ut på face book-gruppa og klubben sine heimesider

2019 - Årshjul

Januar og fram til påske: Tilbodet er handball 

Februar: Foreldremøte. Treningsgruppa arrangerer dette sjølv. Administrasjonen ynskjer å vere representert på møtet så gje beskjed om tid og stad. De får tilsendt mal over kva ein treng å få på plass på dette møtet.                          

Mars: Påmeldingsfrist barnefotballen for seriespel sesongen 2019. 

April-september/oktober: Kampsesong. 

April: Vårslepp Cup

Juni: Voss Cup 14.-16. juni!

September: Eideshagen Cup

November: Oppsummering av sesongen – avslutning

 

 

      


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift