FBK Voss

Velkomen til fotballen 1.klasse

Velkomen til fotballen 1.klasse

13.08.2019

VELKOMEN TIL BALLSPEL ALLE 1.KLASSINGAR

For andre året går Fotballklubben Voss (FBK Voss) og Voss Handballklubb (Voss HK) saman om å tilby ballspel ei gong i veka for seksåringane. Skuleåret vert delt inn i ein fotballsesong og ein handballsesong. Fram til haustferien spelar borna fotball ute, etter haustferien og fram til april spelar dei handball inne. Ein kan sjølvsagt velje å kun vere med fotball, eller kun vere med på handball. Bakgrunnen for å ha felles oppstart er at me planlegg året i lag slik at ein ikkje må velje anten eller om ein ynskjer å delta på begge deler og så vert det eit mindre foreldremøte å reise på.

Nokre er kjempe klare for å starte med fotball og/eller handball no i haust, andre vil kanskje vente til våren medan andre igjen ikkje er sikre på om ein vil starte i det heile. Uansett så hadde me satt stor pris på om føresette har moglegheit til å kome på foreldremøte, slik at me får moglegheiten til å informere om vårt tilbod.

FORELDREMØTE VERT TYSDAG

10.SEPTEMBER 18:00

I KAFEEN I IDRETTSHALLEN

Om det er spørsmål så tek de kontakt med Bjarte (FBK Voss) eller Hege (Voss HK)

For å melde seg på fotball og/eller handball så går de inn på linken under og fyller ut. Dette er ikkje verken bindande påmelding eller innmelding - kun for at me skal få oversikt over kven som kunne tenkje seg å vere med. Veldig fint om ein får gjort det før foreldremøte.

Link til registrering for spelarar fødd 2013 trykk herVelkommen til ballspel: 2013-årgangen

Møt: 16:45 i kjellaren i Idrettshallen

Fyrste trening vert onsdag 11.september. Denne dagen vert det utlevering av oppstartspakker i kjellaren i Voss Idrettshall.

Håpar difor at alle har moglegheit til å møte seinast 16:45. Ein får utlevert oppstartspakkene, går i garderoben og skiftar og så går ein ut på banen i lag.

Treninga vert i frå 17:00 - 18:00 på KIWI-banen.


Litt generell informasjon

Treningstider:

Onsdag 11.september 17:00-18:00 - FOTBALL

Onsdag 18.september 17:00-18:00 - FOTBALL

Onsdag 25.september 17:00-18:00 - FOTBALL

Onsdag 2.oktober 17:00-18:00 - FOTBALL

Onsdag 16.oktober 17:00-18:00 - 19:00 - FYRSTE HANDBALLTRENING

Torsdag 17.oktober 17:00 - 18:00 - FYRSTE HANDBALLTRENING


Eideshagen Cup - søndag 22.september

1.klassingane får moglegheit til å delta på Eideshagen Cup søndag 22.september. Påmelding vert gjort på facebook-gruppa. Påmeldingsfrist fredag 13.september.

Avslutningsturnering - laurdag 23.november

23. november 2019. Det er tradisjon at dei som startar opp med treningar på hausten vert med på denne. Her spelar ein kampar mot same aldersklasse og dei som er eit år eldre. Ein fin moglegheit til å få prøvd seg litt ! Påmelding vert gjort på facebook-gruppa.

Informasjon og kommunikasjon

Det er vanleg at ein oppretter eigne facebook-grupper. Dette krev at alle involverte er på facebook. Føl også med på heimesida til FBK Voss for informasjon.

Facebook-gruppa til 2013-årgangen heiter:

For jentene: FBK Voss Jenter 2013

For gutane: FBK Voss Gutar 2013

Treningar

Den fyrste treninga vert organisert av trenarar frå klubben, men det er forventa at føresette deltek allereie på fyrste treninga. Ein vil få oppfølgjing gjennom alle treningane i løpet av hausten.

Utstyr

For hausten 2019 nyttar ein felles utstyr som vert oppbevart i garasjen til FBK Voss.

Oppstartspakker

For å ivareta alle og syte for at flest mogleg kan bli med på fotballen gir FBK Voss alle som startar på fotball ei oppstartspakke. Denne inneheld følgjande:

  • Treningsgensar
  • T-skjorte
  • Shorts
  • Leggskinn
  • Fotballsokkar
  • Drikkeflaske
  • Fotball

Oppstartspakkene vert utlevert onsdag 11.september i forkant av treninga. Informasjon om dette vert lag ut på facebook-gruppa og klubben sine heimesider


Årshjul for 2020

Januar og fram til påske: Tilbodet er handball. FBK Voss held basistreningar for alle spelarar i barnefotballen måndagar.

Februar: Foreldremøte. Treningsgruppa arrangerer dette sjølv. Administrasjonen ynskjer å vere representert på møtet så gje beskjed om tid og stad. De får tilsendt mal over kva ein treng å få på plass på dette møtet.

Mars: Påmeldingsfrist barnefotballen for seriespel sesongen 2020.

April-september/oktober: Kampsesong.

April: Vårslepp Cup

Juni: Voss Cup 12.-14. juni!

September: Eideshagen Cup

November: Oppsummering av sesongen – avslutning


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift