FBK Voss

FFO

FFO

Telenor Xtra FFO (fotballens fotballfritidsordning) er eit landsomfattande samarbeid mellom Norges Fotballforbund og Telenor der ein ynskjer å gje born eit fotballtilbod etter skuletid. Utviklingsavdelinga i Norges Fotballforbund har ansvaret for å utvikle og gjennomføre innhaldet i Telenor Xtra som skal vera eit heilskapleg skulefritidstilbod med fotball i fokus. Fotballaktiviteten er sentral, men den skal utformast som eit supplement til den vanlege fotballtreninga på ettermiddagen, og ikkje framstå som eit rekrutteringstiltak. Målet er å utvikle rørsleglede og gode vanar. I tillegg til den fysiske aktiviteten skal fokuset vera på kosthald, pedagogisk kyndig leksehjelp, fair play og trening av sosiale ferdigheiter også utanfor idrettsbana.  

     

 


Telenor Xtra - Fotballfritidsordning (FFO) skuleåret 2018/2019

 
Dette får du ved påmelding:
 
FFO:
• Motiverte og engasjerte instruktørar som ynskjer å skapa stor aktivitet med god kvalitet på kvar økt! Og ikkje minst at borna har lyst å gjera sitt beste, få         meistringskjensle og bli sett kvar økt !
• Transport frå skule til FFO (Henting med bil i vintersesong)
• Måltid (varmt måltid annakvar veke)
• Fasilitetar og utstyr til aktiviteten (Idrettshall og gymsal i vintersesong)
• Kvar deltakar får treningsdress, shorts, T-skjorte og bag frå Telenor Xtra

FFO+

• Motiverte og engasjerte instruktørar som ynskjer å skapa stor aktivitet med god kvalitet på kvar økt! Og ikkje minst at borna har lyst å gjera sitt beste, få meistringskjensle og bli sett kvar økt !
• Sunt og godt mellommåltid (smoothie, nøtter, frukt og grønsaker)
• Fasilitetar og utstyr til aktiviteten
• Kvar deltakar får treningsdress, shorts, T-skjorte og bag frå Telenor Xtra
• Gratis deltaking på Prosjekt Voss (NB! Eiga påmelding) 

Påmelding 2018/2019

Me har fylgjande plassar per 1/7: 
FFO+:  Mandag; 45 plassar, 14 ledige
FFO: Tysdag; 40 plassar, fullt. O
nsdag; 45 plassar, fullt. Torsdag; 40 plassar, 10 ledige.

 

FFO er tysdag og torsdag eit tilbod til elevar i 3.- 4. klasse ved Gjernes, Vangen og Gullfjordungen skule. Onsdag er det ope for 3. – 7. klasse.  Frå hausten 2018 vil tilbodet tysdag og torsdag bli utvida til å gjelde også 2.klasse ved Vangen skule. 

FFO+ er eit tilbod til alle elevar i 5.-8. klasse i Voss kommune. 

Prisar:
FFO+: 
1 dag: 650,- per månad
2 dagar (FFO onsdag + FFO+): 1290,- per månad

FFO: 
1 dag: 750,- per månad
2 dagar: 1290,- per månad

3 dagar: 1595,- per månad

 

Link til påmelding finn du her ! 


 

Kontakt og spørsmål

Alle spørsmål i forhold til påmelding og informasjonsmøte kan rettast til dagleg leiar ved FFO, Bjarte Bergstrøm: E-post: ffo@fbkvoss.no

                                                                                          


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift