FBK Voss

8 og 9 år - 5ar

8 og 9 år - 5ar

INFORMASJON OM SESONGEN 2018

Fint om alle tek seg tida til å lese informasjonen under, då spesielt forklaringane til vedlegga. 

Terminliste sesongen 2018 - 5ar - versjon 6

Vedlegg her på sida. Her finn de oversikt over serieoppsettet for 5ar sesongen 2018 og kontaktpersonar for laga. Eventuelle endringar som laga blir einige om vert ikkje oppdatert her. 

Dommaroppsett barnefotball sesongen 2018

Vedlegg her på sida. Her finn de alle heimekampar i barnefotballen vårsesongen 2018 med dommarar. Her finn de og kven som har ansvaret for å rigge opp og ned banane dei ulike måndagane. 

Dommaroppsett og banerigg - haust 2018

Vedlegg her på sida. Her finn de alle heimekampar i barnefotballen vårsesongen 2018 med dommarar. Her finn de og kven som har ansvaret for å rigge opp og ned banane dei ulike måndagane. 

Instruks banerigg 5ar - 2018

Vedlegg her på sida. Her finn de informasjon om kva oppgåver som høyrer med til opp- og nedrigg av 5ar banar til kampar. Kven som har ansvarleg for opp- og nedrigg dei aktulle måndagane finn de i lag med terminlista. 

Kampvert 

For informasjon om kampvertar så går de inn her

Flytte kamp? 

Oppskrift på korleis ein går fram når ein skal flytte kampar finn de her


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift