FBK Voss

Administrasjon

Administrasjon

Dagleg leiar - Arne Førde (Stilling: 100%)

Alder: 51 år

Utdanning: Grunnfag idrett, 2-årig ingeniør utdanning, 2-årig økonomi og administrasjon, pedagogikk

Trenar- og leiarutdanning fotball: A-lisens trenar, Leiar 4

Spelar- og trenarerfaring: Spelar: Sogndal (OBOS og Tippeliga), Trenar: Sogndal, Fjøra, Nordstrand, FBK Voss

Hovudoppgåver i klubben: Leiar i administrasjonen, budsjett og økonomi, leiar Voss Cup m.m

Andre rollar klubben: Trenar for jenter 2009


Marknadskonsulent - Einar Melve (Stilling: 20%)

Alder: 57 år

Utdanning: Norsk Journalisthøyskole

Arbeidserfaring: Odlegare pressebakgrunn, fylkessekretær for AUF, politisk presserådgjevar for samferdselsminister Kjell Opseth. 10 år i styret i FBK Voss før tilsetjing i administrasjonen.

Trenar- og leiarutdanning: Leiar 4

Hovudoppgåver i klubben: Marknads/sponsorarbeid


Sport- og klubbutviklar - Sanna Skulstad Dregelid (Stilling: 80%)

Alder: 31 år

Utdanning: Mastergrad i Idrettsvitenskap

Trenar- og leiarutdanning i fotball: C-lisens og Leiar 1

Anna jobb: Lærar ved Fotballinja ved Voss Gymnas

Spelar- og trenarerfaring: Fotballspelar på FBK Voss sitt damelag sidan 2005. Har trena både smågute- og småjentelag i FBK Voss. Også vore trenar på Prosjekt Voss i fleire sesongar og vert trenar på sonetiltak.

Hovudoppgåver i klubben: Ansvarleg for Kvalitetsklubbprosjektet, hovudansvaret for barne- ungdoms- og seniorfotballener. Klubben sin dommarkoordinator, fair play ansvarleg, ansvarleg for trenarar, treningstider, overgangar, utdanning og kurs, oppstart, m.m

Andre rollar klubben: Trenar Prosjekt Voss


Kontormedarbeidar - Silje Hauge (Stilling: 100%)

Alder: 32 år

Utdanning: Bachelor i Human ernæring og Bachelor og Idrett, fysisk aktivitet og helse.

Trenar- og leiarutdanning i fotball: C-lisens og Leiar 2

Anna jobb: Treningsinstruktør hjå GMB Aktiv Helse og Mosjonsgutane

Spelar- og trenarerfaring: Fotballspelar på FBK Voss sitt Damelag sidan 2000. Har trena både smågute- og småjentelag i FBK Voss. Også vore trenar på Prosjekt Voss i fleire sesongar og vert trenar på sonetiltak.

Hovudoppgåver i klubben: Ansvar for medlemslister og utsending av kontingent og treningsavift, fakturering, drakter, utstyr, dugnad Voss Cup, instruktør FFO m.m

Andre rollar klubben: Trenar for jenter 13, trenar på Prosjekt Voss


Dagleg Leiar FFO - Bjarte Bergstrøm (Stilling 80%)

Alder: 41 år

Utdanning: Lærarutdanning med idrett grunnfag frå Sogndal og Bergen. Adjunkt.

Trenar- og leiarutdanning fotball: B-lisens og Trenarveiledarkurs

Spelar- og trenarerfaring: 264 kampar for A-laget herrar til FBK Voss, 1 sesong for Kjelsås fotball i 2003. Har vore spelar 2.-, 3.- og 4.divisjonsnivå. Vore hovud- og hjelpetrenar for FBK Voss A-laget damer og FBK Voss A-laget herrar.

Hovudooppgåver i klubben: Dagleg leiar for fotballfritidsordninga, jobbar med å utvikle denne slik at fleire born og unge kan få nokre aktive timar etter at skulen er ferdig, med på oppstart av nye årgangar, trenarveiledar i barnefotballen og ansvarleg for Stoke Fotballskule

Andre rollar i klubben: Trenar for gutar 2007 og gutar 2011


Instruktør FFO - Magne Himle (Stilling: 33%)

Alder: 25 år

Trenarutdanning: C-lisens

Spelar- og trenarerfaring: Fleire sesongar for Herre A, vert trenar for gutar 13, gutar 14 og gutar 16, trenar på Prosjekt Voss og ein veldig solid dommar.

Andre rollar i klubben: Trenar for gutar 14


Butikkmedarbeidar - Sebastian Bolstad (Stilling: 15%)

Alder: 24 år

Andre rollar i klubben: Trenar herre B


Funksjon Namn Tlf.jobb Mobil E-post
Dagleg leiar Arne Førde 56 52 91 00 90 10 68 99 arne@fbkvoss.no
Sport - og klubbutviklar Sanna Skulstad Dregelid 56 52 91 00 90 05 12 59 sport@fbkvoss.no
Kontormedarbeidar Silje Hauge 56 52 91 00 48 02 22 72 kontor@fbkvoss.no
Marknadskonsulent Einar Melve 97 67 45 36 einar@fbkvoss.no
Leiar Telenor Xtra - FFO Bjarte Bergstrøm 97 54 28 20 ffo@fbkvoss.no
Butikkmedarbeidar Sebastian Bolstad butikk@fbkvoss.no


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift