FBK Voss

Barnefotball

Barnefotball

Kva informasjon kan ein finne her?

Undermenyane

Utviklingstrapp Barnefotball

Dette dokumentet er framleis under arbeid, men me har vald å publisere det likevel, med alle sine feil, manglar og "nesten ferdige avsnitt". Grunnen til det er at dette skal i størst mogleg grad vere eit praktisk retta dokument som skal knytast direkte til aktiviteten på feltet. Me er difor avhengig av at trenarar, spelarar og frøesette tek det i bruk og kjem med tilbakemeldingar på kav som fungerer, kav som ikkje fungerer og om det er noko ein saknar. Berre på denne måten kan det bli ei hjelpande hand i kvardagen og sikre oss den raude tråden i fotballaktiviteten. Alle innspel til "Utviklinsgtrapp Barnefotball" sender de til sport@fbkvoss.no

Velkomen til fotballen 1.klasse

Her ligg all nødvendig informasjon til 1.klassingane som skal starte opp med fotballen. Blant anna datoar for foreldremøte, treningar og link til registreringsskjema som ein ynskjer at alle fyller ut. 

Basistrening i Barnefotballen

Her finn ein informasjon om fellestrening i barnefotballen som me har hatt gåande vinteren 2018. Eit allsidig tilbod som skal vere eit supplement til anna aktivitet og ikkje stjele av aktivitetstida til andre idrettar. 

7 år - 3ar

Informasjon som er relevant for dei som spelar 3ar fotball denne sesongen. 

8 og 9 år - 5ar

Her finn ein informasjon som er relevant for dei som spelar 5ar fotball denne sesongen. Terminliste for sesongen, oppsett for rigging av banar til kampar, dommaroppsett m.m.

10 og 11 år - 7ar

Her finn ein informasjon som er relevant for dei som spelar 7ar fotball denne sesongen. Terminliste for sesongen, dommaroppsett, kampvertar, flytting av kampar m.m

12 år - 9ar

Her finn ein informasjon som er relevant for dei som spelar 9ar fotball denne sesongen. Terminliste for sesongen, dommaroppsett, kampvertar, flytting av kampar m.m

 

 


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift