Møt Sparebanken Vest - Vinn 2.500 kr i aksjefondsandeler

Sparebanken Vest er ein engasjert samarbeidspartner og hovudsponsor for FBK Voss og Voss Cup. I perioden fram til Voss Cup har dei eit særskild tilbod til familiar knytt til FBK Voss

I perioden fram til Voss Cup har Sparebanken Vest eit særskild tilbod til familiar knytt til FBK Voss:

  • Rådgjevingsmøte med gjennomgang av familien sin økonomi. Alle som avtalar møte for ein privatøkonomisk gjennomgang i perioden vil vera med i trekninga av kroner 2500,- i aksjefondet SPV Aksje. Trekninga vert gjort under Voss Cup. 
  • Gratis FBK Voss motiv på bankkort. Gjeld på vanleg Visakort og Visa Elektron som er tilpassa unge i alderen 7 - 17 år. (Motivet gir 10% rabatt i FBK Voss sin Klubbshop).
  • Gebyrfri overføring av bustadlån frå anna bank. Sparebanken Vest tilbyr no fastrentelån med 3 års binding til 2,15 %.
  • Gratis eTakst av eigen bustad utført av Eiendomsmegler Vest på Voss. 

Tilbodet gjeld alle familiar som har eit eller fleire medlem i FBK Voss. 

Besøk Sparebanken Vest i Uttrågata 39. Avtal gjerne eit møte ved å kontakte:

Eirik Erdal: Tlf. 92 66 98 11 - E-post: eirik.erdal@spv.no

Sygni Kolskår: Tlf. 41 63 96 01 - E-post: sygni.kolskår@spv.no

Inger Helen Rode: Tlf. 90 65 97 98 - E-post: inger.rode@spv.no

Eigedomsmeklar:

Kristine Himle: Tlf. 91 83 12 21 - E-post: kristine.himle@emvest.no

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift