FBK Voss

Årets spelar og toppscorar

Årets spelar og toppscorar

ÅRETS SPELAR OG TOPPSCORAR

For sesongen 2017 vert det delt ut Årets spelar i desse kategoriane:

Jenter 13 (2004)

Gutar 13 (2004)

Jenter 14 (2003)

Gutar 14 (2003)

Jenter 15 (2002)

Gutar 15 (2002)

Gutar 16 (2001)

Jenter 17 (2001/2000)

Gutar 19 (1998/1999/2000)

Senior Kvinner

Årets unge spelar senior kvinner

Senior Menn

Årets unge spelar menn

 

Årets spelar - statuttar

Årets spelar skal gjennom sesongen ha hatt eit jamt godt treningsoppmøte og synt gode haldningar både på og utanfor bana. Han/ho skal ha utmerka seg sportsleg gjennom gode prestasjonar i trening og kamp, ved å ha vore ein viktig spelar for sitt lag og ved å ha utvikla seg som fotballspelar i løpet av sesongen.

Basert på dei same kriteria som gjeld for Årets spelar tildeler ein Årets unge spelar på seniorlaga. Årets unge spelar kan kun delast ut til ein spelar i alderen 19 år eller yngre. Er Årets unge spelar den same som Årets spelar, deler ein ikkje ut Årets unge spelar.

Ein kan ikkje bli tildelt Årets spelar i fleire kategoriar gjeldande sesong.

Det er trenarar og støtteapparat som gjer det endelege vedtaket på kven som vert Årets spelar. Korleis ein vel ut Årets spelar er opp til trenarar og støtteapparat. Ein kan for eksempel velje å la spelargruppa få bestemme. Det viktige er at alle som er med i vedtaket vertgjort kjend med statuttane og at det er trenarane og støtteapparatet som er ansvarleg for det vedtaket som vert gjort. 

 

Årets toppscorar 

Vert delt ut til den spelaren som i løpet av sesongen har scora flest mål på følgjande lag:

Menn senior A

Kvinner senior A

 

Alle nominasjonar skal sendast til Sport- og klubbutviklar ( sport@fbkvoss.no ) innan 1.november !

 

Fotballklubben Voss
Postboks 60
5701 Voss

                                                                

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift