FBK Voss

Prosjekt Voss

Prosjekt Voss

Me startar opp igjen med Prosjekt Voss laurdag 1.september! 

Prosjekt Voss er for spelarar fødd 2010 - 2003. 

Fyrste økta vert ei "bli kjend -økt", der spelarane får sjå kven dei skal vera med på laurdagane framover og trenarane får moglegheit til å lære spelarane å kjenne.

Til høgre på sida her finn de skuleringsplanen for Prosjekt Voss. Denne seier noko om korleis me ynskjer at øktene skal organiserast og korleis me differensierer. 

Det vert gjennomført Prosjekt Voss følgjande laurdagar:

 • 1.september
 • 8.september
 • 15.september
 • 22.september
 • 29.september
 • 6.oktober
 • 20.oktober
 • 27.oktober
 • 10.november
 • 17.november
 • 24.november
 • 1.desember

Øktene varar frå 09:30 - 11:00 laugh

Påmelding

Påmelding og betaling vert gjort per halvår. Det betyr at ein kun er påmeldt til dei datoane som er nemnd over. Det vert ny påmelding for perioden januar til april. Ein betalar 600,- per spelar. Giro vert sendt på e-post ca. 6.september. Ved å delta på Prosjekt Voss så får ein moglegheit til å kjøpa ein gensar som er eksklusiv for Prosjekt Voss. Gå inn her for info og bestilling av gensar. 

Me har opna opp for at ein kan melde seg av igjen etter fyrste økta - viss ein finn ut at dette ikkje var noko ein ynskte å vere med på. Eventuell avmelding må skje innan 5.september skriftleg på e-post til sport@fbkvoss.no

NB! Dei som er med på FFO+ på måndagar betalar ingen ting for å vere med, men de må likevel melde dykk på! 

Link til påmelding:  https://goo.gl/forms/rc7djq02YLdhMvUC2

Informasjon undervegs

Tidlegare har Prosjekt Voss hatt ei eige side på facebook. I år opprettar me ei lukka gruppe der dei som melder seg skal spørre om å bli medlem. Gruppa heiter "Prosjekt Voss 2018". Her vert det lagt ut informasjon om plan for komande økt, om det er noko spesielt ein skal ha med seg osb. I år skal alle som ikkje kjem på trening gje beskjed om det på gruppa eller ved å sende melding til Magne Himle. Me ynskjer å heile tida heva kvaliteten på øktene, for å få dette til er me heilt avhengig av å vete kor mange som kjem og kven som kjem. 

Viktige datoar:

17.august: Påmeldinga opnar

29.august: Påmeldingsfrist

1.september: Fyrste økt

5.september: Frist for avmelding om ein skal unngå å betale deltakaravgifta

1.desember: Siste økt i 2018


For spørsmål, ta kontakt med:

Sport- og klubbutviklar:                                                          Ansvarleg Prosjekt Voss:

Sanna S. Dregelid                                                                             Magne Himle

Tlf. 90051259                                                                                    Tlf. 91648607

E-post: sport@fbkvoss.no                                                               E-post: magneh93@hotmail.com


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift