FBK Voss

Innetrening - Vinter

Innetrening - Vinter

FBK Voss disponerer gymsalen på Ungdomsskulen frå november til påske følgjande dagar

  • Måndag: 16:00 - 21:00
  • Fredag: 16:00 - 21:00 (ikkje i november og desember)

Frå nyttår og til vinterferien er desse tidene satt av til laga i senior- og ungdomsfotballen + lillejente/lillegutt.

Etter vinterferien er det barnefotballen + lillejente/lillegutt som fordeler treningstidene mellom seg. 

For at flest mogleg skal få nytte seg av tilbodet så er det satt av 1 time til kvart årsklasse. Treningstidene vert i hovudsak fordelt etter prinsippet om fyrste mann til mølla. Det vil seie at dess tidlegare ein dess sender inn ynskje, dess meir sannsynleg er det at ein får det tidspunktet ein vil. Sidan det er så mange som ynskjer å trene inne på Ungdomsskulen er det veldig viktig at ein gir beskjed om ein ikkje skal nytte treningstida si! 

Bestilling av treningstid gjer ein på e-post til: sport@fbkvoss.no 

 

 

Fotballklubben Voss
Postboks 60
5701 Voss

                                                                

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift