FBK Voss

Styringsdokument

Styringsdokument

Informasjon og oversikt over styringsdokument som vert nytta i FBK Voss. Dette er levande dokument som stadig vert oppdatert, då FBK Voss heile tida ynskjer å utvikle seg vidare for å betre den sportslege aktiviteten. 

 

Klubbhandbok

Klubbhandboka er eit utfyllande dokument om all aktivitet i regi av FBK Voss

Organisasjonskart og rilleskildringar

Organisasjonskart og rolleskildringar gir utfyllande informasjon om ulike funksjonar i FBK Voss og kva oppgåver som er knytt til desse

Rekrutteringsplan

Rekrutteringsplanen skildrar prosessen rundt førebuing, oppstartsmøte og oppfølging av nye lag

Sportsplan

Sportsplanen gir konkrete føringar og retningslinjer for alle trenarar, spelarar og føresette i FBK Voss. Sportsplanen skal vere med på å kvalitetssikra det arbeidet ein gjer i både trening og kamp. 

 

Fotballklubben Voss
Postboks 60
5701 Voss

                                                                

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift