FBK Voss

3'ar banar

3'ar banar

Våren 2017 gjekk klubben til innkjøp av tre stk.3'ar banar. 

Kvar bane står på ei tralle. Banen står under tak i tilknyting til utstyrsbrakkene. 

Erfaringar gjort av dei laga som har nytta banane, spesielt i barnefotballen tilseier at det er veldig nyttig å bruke banane for å auke aktivitetsnivået og talet på touch på ballen. Eit nyttig verkemiddel for ferdigheitsutvikling både i spel og øvingar.

Sjå "Rutinar 3ar banar" for meir informasjon. 

Bilete frå oppvarming under herre- og damelaget si ekstraøkt. 

 

Fotballklubben Voss
Postboks 60
5701 Voss

                                                                

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift