FBK Voss

Jentesatsing

Jentesatsing

I NFF sin handlingsplan 2016 - 2019 er jentene eit av satsningsområda. Dette vere seg både på spelar og trenar/leiar-sida. Som klubb rekrutterer me godt på jentesida, men me ser at me ikkje er like dyktige på å halde jentene i fotballmiljøet like lenge som gutane. Fråfallet er større i ungdomsfotballen og på trenar- og leiarsida står det endå verre til. I styret og administrasjon er jentene godt reprsentert, men på trenarsida i ungdoms- og seniorfotballen har ein per januar 2017 kun tre kvinnlege trenarar. 

Målsettinga for klubben si jentesatsing dei neste 3 åra er difor:

  1. Få fleire jenter til å spele fotball lenger. 
  2. Få fleire kvinnlege trenarar både i barne- og ungdomsfotballen

Korleis:

  1. Få eit klarar bilete av kva jentene ynskjer å få ut av fotballen. Ha fokus på trygge, sosiale miljø der spelarane opplever medbestemming og utvikling. 
  2. Følgje opp dei kvinnelge trenarane i større grad. Skape eit kvinnleg trenarmiljø og legge til rette for at dei fortsett som trenarar også etter barnefotballen. 

 

Fotballklubben Voss
Postboks 60
5701 Voss

                                                                

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products