FBK Voss

Skadeførebygging

Skadeførebygging

Skadeførebyggande trening

For å kunne trene og spele fotball er prioritet nummer 1 å halde seg skadefri. FBK Voss har difor for sesongen 2017 inngått eit samarbeid med GMB Aktiv Helse og Mosjonsgutane for å auke kunnskapen til våre spelarar og trenarar for korleis ein kan drive skadeførebyggande trening.

Skadeførebyggande trening 2002 - 2004

GMB Aktiv Helse vil tilby skadeforebyggande trening til våre spelarar i aldersgruppa 2002 - 2004. I løpet av januar og februar vil dei få tilbod om 3 - 6 økter med skadeførebyggande trening. Fokuset i desse øktene vil vere på stabilitet i mage/rygg, lett styrke og mobilitet. Treningane vil bli leia av Gunn Marit Bergstrøm. Meir informasjon finn de i vedlegg.

Skadeførebygande og prestasjonsfremjande trening 2001 - senior

Mosjonsgutane har gitt våre spelarar tilbod om 6 månadar treningskort for 1800,-. Med eit tilleg på 200,- vil ein få tilgang til senteret 24 timar i døgnet. Det er lagt bort liste på Mosjonsgutane med namnet på dei spelarane som får tilbodet. Om du av ein eller anna grunn ikkje skulle finne namnet ditt på denne lista tek du kontakt med Silje Hauge på kontor@fbkvoss.no . 

For å følgje opp dei spelarane med treningskort på mosjonsgutane har Silje Hauge og Sanna Dregelid stilt seg til disposisjon for å ta i mot spørsmål og lage treningsprogram. Dei har begge fullført bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse, er sertifiserte personlege trenarar, har C-lisens i fotball, og eit stort engasjement for prestasjonsretta og skadeførebyggande trening i fotball. Ikkje ver redde for å ta kontakt med dei om det er noko de lurar på. Hugs at all trening ikkje nødvendigvis er god trening!

Rabatt på timar hjå Fysioterapaut og Muskelterapaut hjå GMB Aktiv Helse

Om uhellet skulle vere ute eller ynskjer meir oppfølging når det gjeld skadeførebyggande trening eller andre helserelaterte utfordringar/spørsmål så har FBK Voss inngått eit samarbeid med GMB Aktiv Helse ut 2017. Alle FBK Voss sine medlemmar får tilbod om 15% rabatt på timar hjå fysioterpaut eller muskelterapaut. For bestilling kan ein gå innom kontora deira i kjellaren i Idrettshallen eller nytte seg av følgjande kontaktinformasjon:

Fysioterapaut Gunn Marit Bergstrøm - Tlf. 91878239

Muskelterapaut Myrna Dral - Tlf. 90686425

E-post: post@gmb-aktivhelse.no

 

                                                                                                                                                                            

 

Fotballklubben Voss
Postboks 60
5701 Voss

                                                                

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products