FBK Voss

Velkomen til fotballen 1.klasse

Velkomen til fotballen 1.klasse
Her vil det bli lagt ut informasjon som er aktuell for dei som startar opp med fotball skuleåret 2018/2019. Kvart innlegg er merka med dato, så sjekk denne for å finne ut kor aktuell informasjonen er. Skulle det vere spørsmål, så tek de kontakt med Sanna Dregelid på tlf. 90051259 eller e-post sport@fbkvoss.no 
 
15.12.2017

Gode fotballvener!

Tradisjonen i FBK Voss har dei siste åra vore slik at me har prøvd å få i gang fotballtrening for 1.klassingane allereie på hausten.

Treningstidene utover hausten blir onsdagar 17.00 – 18.00 med oppstart onsdag 12.september. Det er vidare eit mål at me trenar fram til onsdag 7.november.

Me håpar dette tilbodet vert teke godt i mot, då det vil letta arbeidet vårt med registrering og innkjøp av utstyr dersom me allereie no får ei oversikt over antal nye born.

Det me ynskjer å gjera no, er å invitere foreldre til eit oppstartsmøte der me registrerer kor mange som kan tenkja seg å trena fotball.

Dei som driv med andre aktivitetar no, men ynskjer å byrja til våren, vil me også gjerne få registrert! 

Foreldremøte for jenter og gutar fødd 2011 vert onsdag 5.september kl 20.00  på Møterommet til FBK Voss i kjellaren i Idrettshallen.

Vel møtt!smiley

Med beste helsing

 

Arne Førde                                                                  Sanna S. Dregellid

Dagleg leiar                                                                 Sport- og klubbutviklar

FBK Voss                                                                     FBK Voss

arne@fbkvoss.no                                                       sport@fbkvoss.no                            

 

Link til registrering for spelarar fødd 2012

Vert lagt ut april 2018

 

Velkommen til fotball: 2012-årgangen

Dag                                                    12.september

Tid                                                      17:00 – 18:00

Stad                                                    Olabanen

Foreldremøte                                    5.september 20:00 på møterommet til FBK Voss

 

                                                           Treningstider:          

                                                           Onsdag 12.september 17:00-18:00

                                                           Onsdag 19.september 17:00-18:00

                                                           Onsdag 26.september 17:00-18:00

                                                           Onsdag 3.oktober 17:00-18:00

                                                           Onsdag 17.oktober 17:00-18:00 (Foreldrestyrt)

                                                           Onsdag 24.oktober 17:00-18:00 (Foreldrestyrt)

                                                          Håpar at me klarar å trene fram til onsdag 7.november så lenge forholda tillet detsmiley

Serieturnering                  

1.klassingane får moglegheit til å delta på serieturnering i løpet av hausten. Det vert gitt meir informasjon om dette på foreldremøte. 1.klassingane vert også invitert i Eideshagen Cup. 

Avslutningsturnering                      

10. november 2018. Det er tradisjon at dei som startar opp med treningar på hausten vert med på denne. Her spelar ein kampar mot same aldersklasse og dei som er eit år eldre. Ein fin moglegheit til å få prøvd seg litt !                                                      

Informasjon og kommunikasjon  

Det er vanleg at ein oppretter eigne facebook-grupper. Dette krev at alle involverte er på facebook. Føl også med på heimesida til FBK Voss for informasjon.        

Treningar                                        

Dei fire fyrste treningane vil bli haldne av trenarar i klubben, medan dei  siste treningane ynskjer me at foreldretrenarane gjennomfører sjølve. Det vil heile vegen vere ei overlapping der foreldra vert gitt meir og meir ansvar. 

Treningsgruppe                        

Om hausten trenar jentene og gutane i lag som ei treningsgruppe. Ein differensierer gjerne i treninga slik at ein i nokre øvingar vert delt etter kjønn. 

Utstyr                                                

For hausten 2018 nyttar ein felles utstyr som vert oppbevart i garasjen til FBK Voss.

Oppstartspakker

For å ivareta alle og syte for at flest mogleg kan bli med på fotballen gir FBK Voss alle som startar på fotball ei oppstartspakke. Denne inneheld følgjande:

  • Treningsgensar
  • T-skjorte
  • Shorts
  • Leggskinn
  • Fotballsokkar
  • Drikkeflaske 
  • Fotball

På registreringsskjema er eit av spørsmåla kva størrelse ein ynskjer. Me prøver å sørgje for at alle får noko som passar, men det kan vere noko som vert for lite eller for stort. 

2019 - Årshjul

Januar: Foreldremøte. Treningsgruppa arrangerer dette sjølv. Administrasjonen ynskjer å vere representert på møtet så gje beskjed om tid og stad. De får tilsendt mal over kva ein treng å få på plass på dette møtet.                                           

Februar: Påmeldingsfrist barnefotballen for seriespel sesongen 2019

Mars: Kan starte felles fotballtreningar om ein ynskjer.

April-september/oktober: Kampsesong. 

Juni: Voss Cup 14.-16. juni!

November: Oppsummering av sesongen – avslutning

 

 

      


HOVUDSPONSOR

ANDRE SPONSORAR

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift