FBK Voss

Velkomen til fotballen 1.klasse

Velkomen til fotballen 1.klasse
Her vil det bli lagt ut informasjon som er aktuell for dei som startar opp med fotball skuleåret 2016/2017. Kvart innlegg er merka med dato, så sjekk denne for å finne ut kor aktuell informasjonen er. Skulle det vere spørsmål, så tek de kontakt med Sanna Dregelid på tlf. 90051259 eller e-post sport@fbkvoss.no 
 
07.08.2017

Gode fotballvener!

Tradisjonen i FBK Voss har dei siste åra vore slik at me har prøvd å få i gang fotballtrening for 1.klassingane allereie på hausten.

Treningstidene utover hausten blir onsdagar 17.00 – 18.00 med oppstart onsdag 13.september. Det er vidare eit mål at me trenar fram til onsdag 8.november.

Me håpar dette tilbodet vert teke godt i mot, då det vil letta arbeidet vårt med registrering og innkjøp av utstyr dersom me allereie no får ei oversikt over antal nye born.

Det me ynskjer å gjera no, er å invitere foreldre til eit oppstartsmøte der me registrerer kor mange som kan tenkja seg å trena fotball.

Dei som driv med andre aktivitetar no, men ynskjer å byrja til våren, vil me også gjerne få registrert.

Foreldremøte for jenter og gutar fødd 2011 vert onsdag 6.september kl 20.00  i kafeen i Idrettshallen! 

Vel møtt!smiley

Med beste helsing

 

Arne Førde                                                                  Sanna S. Dregellid

Dagleg leiar                                                                 Sport- og klubbutviklar

FBK Voss                                                                    FBK Voss

arne@fbkvoss.no                                                         sport@fbkvoss.no                            

 

Link til registrering for spelarar fødd 2011

https://goo.gl/forms/bP2Nbbfe2ho0Qtnd2

 

Velkommen til fotball: 2011-årgangen

Dag                                                    13.september

Tid                                                      17:00 – 18:00

Stad                                                    Olabanen

Foreldremøte                                    6.september 20:00 på møterommet til FBK Voss

 

                                                           Treningstider:          

                                                           Onsdag 13.september 17:00-18:00

                                                           Onsdag 20.september 17:00-18:00

                                                           Onsdag 27.september 17:00-18:00

                                                           Onsdag 4.oktober 17:00-18:00

                                                           Onsdag 11.oktober 17:00-18:00 (Foreldrestyrt)

                                                           Onsdag 18.oktober 17:00-18:00 (Foreldrestyrt)

                                                          Det er fullt mulig å fortsette med fotballtreningane etter dette smiley

Serieturnering                  

Nytt av året er at 1.klassingane får moglegheit til å delta på serieturnering i løpet av hausten. Det vert gitt meir informasjon om dette på                                                                             foreldremøte.

Avslutningsturnering                      

11. november 2017. Det er tradisjon at dei som startar opp med treningar på hausten vert med på denne. Her spelar ein kampar mot same aldersklasse og dei som er eit år eldre. Ein fin moglegheit til å få prøvd seg litt !                                                      

Informasjon og kommunikasjon  

Det er vanleg at ein oppretter eigne facebook-grupper. Dette krev at alle involverte er på facebook. No har me fått oss ny heimeside og håpar at    me etter kvart kan nytte denne til kommunikasjon og informasjon på laga.      

Treningar                                        

Dei fire fyrste treningane vil bli haldne av trenarar i klubben, medan dei to siste treningane ynskjer me at foreldretrenarane gjennomfører sjølve.

Treningsgruppe                        

Ei treningsgruppe for jentene og ei treningsgrupper for gutane. Men ein er i lag dei fyrste treningane.

Utstyr                                                

For hausten 2017 nyttar ein felles utstyr som vert oppbevart i garasjen til FBK Voss.

2018                                            

Januar: Foreldremøte. Treningsgruppa arrangerer dette sjølv. Administrasjonen ynskjer å vere representert på møtet så gje beskjed om tid og stad. De får tilsendt mal over kva ein treng å få på plass på dette møtet.                                           

Februar: Påmeldingsfrist barnefotballen for seriespel sesongen 2018

Mars: Kan starte felles fotballtreningar om ein ynskjer.

April-september/oktober: Kampsesong. 

Juni: Voss Cup 15.-17. juni!

November: Oppsummering av sesongen – avslutning

 

 

      

 

Fotballklubben Voss
Postboks 60
5701 Voss

                                                                

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products