FBK Voss

Barnefotball

Barnefotball

Barnefotballen i Fotballklubben Voss følgjer den same visjonen og dei same målsetjingane som skal prega all aktivitet i regi av klubben. 

Henta frå Sportsplanen: 

Visjon

«FBK Voss skal gje eit solid og meiningsfullt aktivitetstilbod til born, unge og vaksne på Voss!

Ha dyktige trenarar som gjev eit meiningsfullt fotballtilbod til alle på Voss. Trenarar og leiarar som har individet i fokus frå barnsbein av, før ein vert meir lagsfokusert opp mot seniornivå».

Målsetjing

«FBK Voss har som mål å bli så dyktig på spelarutvikling at me i periodar klarar å ha lag i toppfotballen på dame- og herresida. Ivareta spelarar og trenarar slik at flest mogleg held fram i klubben i eit godt utviklingsmiljø tufta på de 3 T-ane: Tryggleik – Trivsel - Tilhøyring.»

 

Fotballklubben Voss
Postboks 60
5701 Voss

                                                                

©2017 123klubb for effektiv klubbdrift leveres av KX Products