FBK Voss

Barnefotball

Barnefotball

Kva informasjon kan ein finne her?

Vedlegg

Som vedlegg på sida finn du Utviklingstrappa i Barnefotballen i heilskap (vert publisert mars2018). Dette er eit praktisk retta dokument for både spelarar, føresette og trenarar som skal vere med på å skape ein raud tråd i fotballaktiviteten. 

Felles instruks for kampvertar ligg og som vedlegg. Alle kampar i barne- og ungdomsfotballen skal ha kampvert. Denne oppgåva går på rundgang blant foreldra så alle må sette seg inn kva det vil seie å vere kampvert. 

Undermenyane

Velkomen til fotballen 1.klasse

Her ligg all nødvendig informasjon til 1.klassingane som skal starte opp med fotballen. Blant anna datoar for foreldremøte, treningar og link yil registreringsskjema som ein ynskjer at alle fyller ut. 

7 år - 3ar

Her finn ein utdrag frå Utviklingstrappa for denne aldersgruppa, datoar for serieturneringar, årshjul m.m.

8 og 9 år - 5ar

Her finn ein utdrag frå Utviklingstrappa for denne aldersgruppa, terminliste for sesongen, oppsett for rigging av banar til kampar, årshjul m.m.

10 og 11 år - 7ar

Her finn ein utdrag frå Utviklingstrappa for denne aldersgruppa, terminliste for sesongen, oppsett for rigging av banar til kampar, årshjul m.m.

12 år - 9ar

Her finn ein utdrag frå Utviklingstrappa for denne aldersgruppa, terminliste for sesongen, oppsett for rigging av banar til kampar, årshjul m.m.

 

 


SPONSORAR

      

      

   


     

                                                                                                

 

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift